Защо?

 Думата „устойчивост“ поставя въпроса „Какво всъщност се опитваме да запазим?“: остарели културни разбирания, нездравословни разбирания за връзката „човек-природа“, „просто начин на живот“ в един несправедлив свят?…  Вместо просто да поддържаме едни структурно нефункционални система и възгледи, би трябвало сериозно да се замислим!…

Даниел Крисчън Уол

Още от зората на индустриалната революция, модерният човек постепенно разрушава единствения си дом. Повечето от нас все още разчитат на навика и дори не се замислят за надвисналата опастност, пред която е изправена нашата цивилизация. В резултат, екосистемите се разпадат, климата е все по-непредсказуем и сме на прага на истинско бедствие на земята. Спешно трябва да си отговорим: „Наистина ли ще седим като пънове или ще дадем най-доброто от нас, за подобряване не само на нашия живот, а и живота на цялата планета и на идните поколения…“

Вярваме,че можем да ползваме примерите, които Земята ни дава и на тяхна база, да въведем нови практики и бизнесмодели като начин за толкова необходимото опазване и възстановяване на Нашата планета.

От Всички Нас зависи по кой път ще поемем!

Заедно можем да променим нещата!  Заедно можем да направим света по-добър!

Трябва да задаваме въпроси! Да погледнем сериозно на нещата и да дадем своя принос за изграждане на нови културни ценности! Ценности, които поставят човечеството кати неразделна част от магическите процеси, които наричаме живот!