Вярваме, че само с общи усилия, можем да направим света по-добър!

Екип „Институт Кръгова Икономика“

Независимо дали искате да се запознаете с възможностите на кръговата икономика, да изградите съобразен с бъдещето модел за развитие, или съвет за определен проблем, пред който сте изправени, ние сме тук да помогнем!

Лекции

Предлагаме изнасяне на лекции по следните теми:

 • Основи на кръговата икономика
 • Устойчивост
 • Екология
 • Биомимикрия
 • Възстановителни практики

Обучение

Предлагаме следните интензивни обучения:

 •   „Въведение в Кръговата Икономика“ – 2, 4 и 8 часови сесии.
 • „Въведение в Устойчивото Развитие“ – 2 часа сесия.
 • „Въведение в Биомимкрията“ – 2 и 4 часови сесии.

Всички обучения са съобразени с конкретните нужди на Вашата организация.

При интерес можем да проведем полудневни или целодневни семинари, за да помогнем на Вашия екип да разбере принципите на  устойчивото развитие, систематичния подход, организаците на бъдещето, изграждане на гъвкавост и катализирането на устойчив растеж.

Защо ние?

Консултантските ни услуги ползват методологии, базирани на Принципите на Кръговата икономика, Устойчивото развитие и Биомимикрията, целящи да предложат прогресивни решения на предизвикателствата във Вашата индустрия. Важно е да отбележим, че може да се включим във всеки един етап от развитието на вашия проект – от определяне на целите, през етапа на проучване, до реализиране и оценката му.

 • Определяне на възможностите за вече съществуващ продукт или услуга.
 • Откриване на възможности за навлизане на пазара на Кръговата икономика.
 • Пълна прозрачност.
 • Повишаване на стойността и разпознаваемостта на Вашата марка.
 • Повишаване морала на Вашия екип.
 • Откриване слабости в текущата организация.
 • Оптимизиране на материалния поток.

Нека поговорим за Вашия успех!