Единствено заедно можем да направим света устойчив

Екип „Институт Кръгова Икономика“

Независимо дали искате да се запознаете с възможностите на кръговата икономика, да изградите съобразен с бъдещето бизнес модел, или да получите съвет за конкретен проблем, ние сме тук да помогнем!

Предлагаме изнасяне на преформатирани лекции по следните теми:

  • Основи на кръговата икономика (4 часа)
  • Кръгова икономика за напреднали ( 20 часа)
Лекциите се провеждат изцяло в онлайн среда. Съдържанието им би могло да бъде съобразено според нуждите ви.
 

Консултантски услуги:

  • Базирани на принципите на кръговата икономика, устойчивото развитие и биомимикрията
  • Предлагат работещи решения
  • Пълна прозрачност
  • Оптимизиране на съществуващ продукт или услуга