За Нас


Нашата мисия

Създаване на условия за подготовка, анализ и реализиране на идеи и продукти, свързани с решаване на проблеми, които бизнеса среща, чрез средствата на кръговата икономика, устойчивото развитие и възстановяване

  • Подпомагане на институции за въвеждане на кръгови практики
  • Информиране на обществото за ползите на кръговата икономика.
  • Подпомагане на въвеждането на теорията в практика.

Ние сме екип от професионалисти от различни сфери на живота. Постигаме целите си чрез обща работа на всички нива.