За Нас


ВЯРВАМЕ, ЧЕ САМО С ОБЩИ УСИЛИЯ, МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ СВЕТА ЕДНО ПО-ДОБРО МЯСТО!

Нашата мисия

Стремим се, да предоставим уникални консултантски услуги, стратегии и иновации за създаване на продукти и бизнес модели за подобряване на човешкия живот и да помогнем за успеха на нашите партньори.

Нашите цели са:

– Създаване на условия за подготовка, анализ и реализиране на идеи и продукти, свързани с решаване на проблеми, които бизнеса среща, чрез средствата на кръговата икономика, устойчивото развитие и вузстановяване.
– Подпомагане на паравителствени институции, общини, университети, НПО във въвеждане на нови и/или добри практики в сферата на кръговата икономика и устойчивото развитие.
– Създаване на условия за информиране на обществото за ползите, които ще имаме от въвеждането на практиките на кръговата икономика.
– Подпомагане на въвеждането на теорията в практика.

Запознайте се с нашия екип.

Ние сме екип от професионалисти от различни сфери на живота, които са се счепкали с линейното корпоративно мислене. Постигаме целите си чрез обща работа на всички нива, с цел да запазим колкото се може повече от природните блага за нашите бъдещи деца, внуци и правнуци.