Кръгови модели в строителството

Институт Кръгова Икономика (ИКИ) в партньорство с ЕнЕфект, стартира факултативен предмет “Кръгови модели в строителството” към архитектурния факултет на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ).

Идеята за курса обединява мултидисциплинарен екип от млади специалисти желаещи да вдъхновят бъдещето поколение архитекти и инженери да следват и прилагат принципите на кръговата икономика от идейния дизайн, през проектирането, строителството, и всички останали фази от жизнения цикъл на една сграда. Мотивацията за курса е споделената кауза за ограничаване и преобръщане на негативния ефект от строителната индустрия върху околната среда.

Кръговото строителство се характеризира с проектиране, експлоатация и многократно преизползване на материали и сградни компоненти по икономически и социално отговорен начин, допринасящ за възстановяване на благосъстоянието на природата. В този контекст учебният материал покрива основни екологични принципи, минава през теоретична част на устойчивия и регенеративния дизайн и кръговата икономика и завършва с техническа част включваща актуални тенденции:  преизползване на строителни материали, модулен дизайн, СИМ (BIM) интеграция, дигитални двойници и др.

Заповядайте, да се запознаем и да учим заедно за актуалните методи, които ще ни гарантират бъдеще.

You Might Also Like

96 thoughts on “Кръгови модели в строителството

 1. Pingback: order tadalafil
 2. Pingback: Avapro
 3. Pingback: uses for cialis
 4. Pingback: gabapentin api
 5. Pingback: herbal flagyl
 6. Pingback: rx904 valacyclovir
 7. Pingback: nolvadex diet
 8. Pingback: lasix photoshoot
 9. Pingback: flagyl pregnancy
 10. Pingback: flomax elderly
 11. Pingback: acarbose liver
 12. Pingback: actos decisorios
 13. Pingback: stromectol buy uk
 14. Pingback: shopko pharmacy
 15. Pingback: stromectol online
 16. Pingback: vardenafil review
 17. Pingback: ivermectin 18mg
 18. Pingback: ivermectin 20 mg
 19. Pingback: sildenafil 48 tabs
 20. Pingback: metformin 850 mg

Вашият коментар