Общо събрание на Институт кръгова икономика


В изпълнение на решение на Управителния съвет (УС) на Сдружение „Институт кръгова икономика“ проведено на 18.12.2023 г. обявяваме годишо Общо събрание (ОС) на членовете на сдружение „Институт кръгова икономика“.

Събранието ще се проведе онлайн на 20.01.2024 г. от 17:00 ч. в платформата Google meet. Покани с връзка за включване към онлайн събранието ще бъдат изпратени седмица преди събранието до всички членове.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне и приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Сдружението за 2023 година.

2. Приемане на промени и допълнения в Устава на Сдружението.

3. Избор на нов Управителен съвет.

4. Одобрение на план на предстоящите проекти и дейности.

5. Определяне на дължимостта и размера на членския внос.

6. Други.