ОТВОРЕНО ПИСМО за ускоряване на зелената трансформация и икономическото възстановяване


Време е да осъзнаем, че зелената трансформация и устойчивото развитие ще помогнат на България да бъде успешна и просперираща държава Пожелаваме успех на новото редовно българско правителство и вярваме, че намеренията за прозрачност и реформи, заявени от Вас, са необходими на страната ни. Надяваме се те да бъдат изпълнени бързо, ефективно и с участието на гражданския сектор, бизнеса и учените. Успехът на политиките на българската държава е успех за цялото общество и за всички сектори. Една от ключовите области, в които е важно и неотложно извършването на реформи, е справянето с последиците от климатичната криза. България трябва да тръгне по пътя на зелената трансформация и устойчивото развитие: нещо, за което ние в Коалиция „За зелен рестарт“ настояваме от самото създаване на обединението ни преди година и половина. Зелената трансформация и устойчивото развитие са важни не само защото сме страната с най-ресурсоемка и въглеродно интензивна икономика, или защото имаме системни проблеми със замърсяването на въздуха, транспортния сектор и енергийната система. Зелената трансформация и устойчивото развитие са възможност за България и за хората: да бъдем здрави, конкурентоспособни и проспериращи. Да бъдем страна лидер в зеленото развитие, иновативната наука и икономика и в дигиталния преход. Да бъдем страна със съхранена природа и биологично разнообразие. Зелената трансформация и устойчивото развитие са пътят на Европа чрез мащабната програма на комисията „Фон дер Лайен“, Европейски зелен пакт (Зелената сделка), но по-важното е, че това е инструментът за постигане на дългосрочната европейската стратегическа визия до 2050 г. за просперираща, модерна, конкурентноспособна и неутрална по отношение на климата икономика. Да бъдем климатично неутрални до 2050 г. и да намалим въглеродните емисии с най-малко 55% до 2030 г. не са просто „външни“ цели на Еврокомисията, с които ние сме се съгласили. Те са шанс да заживеем в модерна и развита страна. Те са шанс за извършване на дългоотлагани и необходими реформи. Те са шанс за успешен зелен и дигитален преход с осигурено финансиране от ЕС. Шанс, който в България ще стартира с одобрението и началото на изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Преди броени дни дори най-голямата икономика в Европейския съюз – Германия – предприе важна и спешна стъпка, за да ускори зелената трансформация и устойчивото развитие. Новото правителство на Федералната република обедини климат и икономика в едно министерство, като по този начин даде ясен сигнал, че за да бъдат успешни климатичните политики и тези за икономическо развитие, те трябва да вървят ръка за ръка, а не едни срещу други. Зелената трансформация и устойчивото развитие са единственият шанс да запазим нашата природа и да осигурим конкурентоспособност и просперитет в икономиката днес, когато светът се намира в период на ключови промени и зеленият и дигиталният преход са неотменими и неразривно свързани. Вярваме, че издигането на климатичните политики у нас до длъжността Заместник министър-председател в новото правителство е важна първа стъпка. Пожелаваме успех на Вицепремиера и екипа му, като се надяваме да допринесат ефективно за извършването на необходимите реформи в България. Осъзнаваме, че е необходимо политиките за ограничаване на негативите от климатичните промени да се „срещнат“ с икономиката, с енергетиката, с транспорта, с регионалното развитие, със социалните политики, с образованието и с всички останали засегнати сектори. Затова настояваме подходът към климатичните промени да бъде хоризонтален и холистичен. Зелената трансформация е ключов елемент от политиките за справяне с последиците от климатичните промени. И у нас тя трябва да бъде неразривна част от дейността на Вицепремиера по климатичните политики, както и да е в основата на реформирането на икономиката, индустрията и енергетиката. Време е да осъзнаем, че зелената трансформация и устойчивото развитие ще помогнат на България да бъде успешна и просперираща държава. Като спешни и неотложни стъпки в тази посока настояваме за:
  • Реформиране на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка към Министерския съвет, като в него бъдат включени и представители на гражданския сектор;
  • Успешно завършване на преговорите с Европейската комисия по Националния план за възстановяване и устойчивост, адресирайки нуждата от амбициозни и спешно необходими реформи в енергийния сектор;
  • Активно включване на България в подготовката на пакета „Подготвени за цел 55“, който е ключов за прилагането на целите на Европейския зелен пакт;
  • Стриктно спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (DNSH) от Европейската таксономия за устойчиви финанси при планирането на всички големи инвестиционни проекти, особено по отношение на потенциално публично финансиране на инвестиции за изкопаем газ и ядрена енергия, които като цяло са в разрез с този принцип, дори ЕК да вземе противоречивото решение да бъдат допустими по Таксономията;
  • Отразяване на политиките и процесите от „Подготвени за цел 55“ към годишната програма на България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз към Министерския съвет за 2022 година;
  • Подпомагане на изпълнението на ключови европейски проекти, включително и със създаването на специализирана програма (фонд), който да подпомага и съфинансира бъдещи европейски програми и проекти, тъй като съфинансирането на българските бенефициенти е неглижиран проблем;
  • Подпомагане на кандидатстването на български компании за проекти, свързани със зелената трансформация, както и за тези, финансирани от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и Европейския съвет по иновации (EIC);
  • Предприемане на мерки за въвеждане на екологично образование в училищната система, включително практики за живот с нулев отпадък и минимален въглероден отпечатък, основи на кръговата икономика и устойчиви практики на потребление;
  • Създаване и развитие на изследователски програми в университетите за подпомагане на устойчивото развитие и внедряването на методите на кръговата икономика, включително насърчаване на научния трансфер, свързан със зелени и климатични иновации.
Вече над година и половина ние в коалиция „За зелен рестарт“ работим в подкрепа на зеленото възстановяване и устойчивото развитие на България, независимо от конфигурацията на управляващите коалиции или на служебните правителства. Защото сме убедени, че Климатът и зелената трансформация са национален приоритет и трябва да се превърнат в национална кауза. Готови сме да помогнем експертно и на новото правителство, включително в рамките на среща, на която да изложим нашите предложения за ускорено развитие на България в синхрон с природата. Вярваме, че чрез диалог с всички заинтересовани страни и чрез прозрачност можем да постигнем съгласие и формула за извеждане на България по пътя на просперитета, който да гарантира възможности за развитие и достоен живот на всички български граждани. Като приложение изпращаме „Учебника по бъдеща история на България“ – специален проект на коалиция „За зелен рестарт“, който онагледява как страната ни може с хоризонт от 30 години да се превърне в зелен и дигитален лидер, ако приложи група от спешни реформи. Изпращаме като приложение и над 150 идеи, дадени от над 50 от водещите български учени, които обобщихме след тематична среща, водени от идеята да допринесем с капацитета на най-добрите експерти за устойчивото развитие на България. Пожелаваме ви успех в управленските и реформаторски задачи и очакваме в близко време да се срещнем и обсъдим вижданията ни за зелената трансформация на страната ни. За връзка с нас, може да се обърнете към следните контакти: Марин Маринов, координатор на Коалиция „За зелен рестарт“ – e-mail: marin.marinov@move.bg С уважение, Коалиция „За зелен рестарт“ Саша Безуханова, Основател на MOVE.BG Веселина Кавръкова, Изпълнителен директор на WWF България Деница Петрова, Изпълнителен директор на „Грийнпийс“ – България Светослав Стойков, Съосновател и изпълнителен директор на „Институт Кръгова Икономика“ *Писмото, изпратено на 17 декември 2021 година, е достъпно и като PDF тук.

Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация: какво ще координира?


Представяме ви графично обяснение на ролята и мястото на предлаганата от коалиция „За зелен рестарт“ нова административна длъжност в българското правителство за подпомагане на устойчивото развитие на България.

Коалиция „За зелен рестарт“ – MOVE.BG, WWF, „Грийнпийс“ и „Институт Кръгова Икономика“, изпрати до водещите политически партии от новото Народно събрание графично обяснение на длъжността Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация*. Чрез три графики Коалицията разяснява по-нагледно ролята на Вицепремиера и неговите връзки с останалите административни длъжности от Министерския съвет. Припомняме, че Коалиция „За зелен рестарт“ публично призова партиите в началото октомври, още преди старта на предизборната кампания, да бъде създадена тази длъжност след изборите заради спешната нужда от действия за справяне с климатичните промени в България и за подпомагане на устойчивото развитие на страната.

Първата графика представя министерствата, които трябва да координира Вицепремиерът по отношение на устойчивото развитие на страната.

Втората графика представя структурата на Европейската комисия със специален изпълнителен заместник- председател Франс Тимерманс, отговарящ за програмата за устойчиво развитие на ЕС – Европейския зелен пакт (Зелената сделка). Този модел може да бъде приложен в България.

Графика: Европейски съюз – източник Европейска комисия. Лиценз: СС.

 

Третата графика представя минимално необходимата конфигурация от ведомства и нуждата от задължително изграждане на силно експертен вътрешен капацитет в тях за подпомагане на зеленото развитие.

За спешната нужда от създаване на длъжността Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация в новото българско правителство прочете в Отвореното писмо на Коалиция „За зелен рестарт“ тук.

 

 

Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация: Нови възможности за икономиката


ДО:

ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
КОАЛИЦИЯ “ГЕРБ-СДС“
БЪЛГАРИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
„ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

КОПИЕ ДО:

Г-Н РУМЕН РАДЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ,
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ,
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
МЕДИИТЕ

 

Позиция на коалиция „За зелен рестарт“ – MOVE.BG, WWF България, „Грийнпийс“ – България и „Институт Кръгова Икономика“ до политическите партии от 47-то Народно събрание.

 

Уважаеми дами и господа,

Създаването на Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация е възможност за ускорено устойчиво икономическо развитие на България.
Завършилата преди броени дни 26-та Конференция на ООН по изменението на климата доказа, че основна тема в политическия дневен ред в следващите години ще бъдат климатичният преход и зелената трансформация.
Климатичните промени и загубата на биологичното разнообразие са едни от най-големите предизвикателства пред света, и пред България в частност. Но те са и най-голямата възможност за трансформиране на икономиката и за подобряване на жизнения стандарт.
Зелените работни места са не просто заетостта на бъдещето, а и възможност за икономическо развитие днес. Развитието на икономика в синхрон с природата не е задача за 2030-та или 2050-та година, а възможност за просперитет днес.
Възможност, която може да се превърне в реалност, ако предприемем навременни и адекватни действия веднага.
Затова коалиция „За зелен рестарт“ със стартиране преговорите за съставяне на кабинет отново призовава за създаване на специализирана управленска структура в новото българско правителство – Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация, следвайки успешните европейски примери и конструкта на
Европейската комисия. Длъжност, която няма да изисква тежка административна реформа в настоящата сложна ситуация у нас. Но длъжност, която ще укрепи и подпомогне ускореното устойчиво икономическо развитие, преодоляване на социалните неравенства и включително ще координира на хоризонтално ниво политиките за климата и биоразнообразието. Подобна крачка ще даде възможност на България да създаде
справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика.
Длъжността Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация ще стимулира предприемането на незабавни спешни мерки, както и ще работи за дългосрочна реформа, която да гарантира, че България ще заеме водещо място в европейския зелен дневен ред.
Преди повече от месец, когато от коалиция „За зелен рестарт“ за първи път предложихме идеята за Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация, все още не знаехме какви решения ще бъдат взети на 26-тата Конференция на ООН по изменението на климата. Днес вече е ясно, че още догодина ще е необходимо да се актуализира и завиши целта за намаляване на парниковите емисии до 2030-та година.
Европейската цел за това десетилетие е намаляване на емисиите с най-малко 55% спрямо 1990-та година. На всички е ясно, че България вече драстично изостава за постигането на тази задача. А как България ще постигане и целите за въглеродна неутралност за 2050-та година – никому не е ясно.
Все още не е достатъчно ясно и как страната ни ще се възползва от всичките насочени средства за зелена трансформация по различните финансови инструменти на Европейския съюз.
Затова ние от коалиция „За зелен рестарт“ очакваме новото правителство и парламент да въведат холистичен и хоризонтален подход към климата, както и възможно най-скоро да предоставят дългосрочната стратегия за декарбонизация на България на заинтересованите страни, за да се утвърди с експертен принос, визия и
качествени програмни мерки за трансформирането на икономиката на България във въглеродно неутрална до 2050 г.
Планът за възстановяване и устойчивост е само един от инструментите, който трябва да ускори трансформацията, както на българската икономика, така и на българското образование и общество. От коалиция „За зелен рестарт“ настояваме за бързо приключване и приемане на коментарите от ЕК, след което новият кабинет да сформира позицията за Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация по модела, по който преди 15 години се сформира Вицепремиер за управление на европейските средства. С тази нова роля България ще има длъжностно лице, което да отговаря за приоритизиране, координиране и реализиране на реформите в Плана за възстановяване и устойчивост и постигане на европейските цели, за да могат инвестициите в него, съвместно с другите финансови инструменти и национални и европейски стратегически цели, да осъществят постигането на тази трансформация.
Ние в коалиция „За зелен рестарт“ сме готови да подпомогнем експертно зеленото развитие на България: задача, която трябва да обедини целия експертен потенциал на страната ни, независимо от политическите различия и конфигурациите, подкрепящи правителствата, които ще управляват България в близко време и в следващите години.
Приложено можете да намерите повече информация за предложението ни за създаване на Климатичен вицепремиер, както и предложенията ни за зелено развитие на страната, представени в специалния „Учебник по бъдеща история на България“.

С уважение:

Коалиция „За зелен рестарт“
Саша Безуханова,
Основател на MOVE.BG

Веселина Кавръкова,
Изпълнителен директор на WWF България

Деница Петрова,
Изпълнителен директор на „Грийнпийс“ – България

Светослав Стойков,
Съосновател и изпълнителен директор на „Институт Кръгова Икономика“