Три събития от поредицата „Кръгови дни в България“

Институт Кръгова Икономика Ви кани да се присъединим заедно към 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗼𝗻𝘂𝘁 𝗗𝗮𝘆 тази година с цели три събития в рамките на седмицата 13-19ти ноември 2023. #GlobalDonutDay е ден на местни, ръководени от общността фестивали по целия свят, заинтересовани и работещи в посоката на прилагането на принципите на 𝗗𝗼𝘂𝗴𝗵𝗻𝘂𝘁 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝘀. България ще стане част от 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗼𝗻𝘂𝘁 𝗗𝗮𝘆 тази година, като ИКИ има удоволствието да ви покани на цели три събития с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт.

Какво е 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗗𝗼𝗻𝘂𝘁 𝗗𝗮𝘆?

𝗗𝗼𝘂𝗴𝗵𝗻𝘂𝘁 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝘀 предлага визия за това какво означава за човечеството да процъфтява през 21-ви век с цел задоволяване на нуждите на всички хора в рамките на планетарните ни граници.

Събитията

Благоевград #1: ИКИ представя: Въведение в донът икономиката от Кейт Рауърт

Във втората част на събитието ще има пряко включване от Кейт Рауърт (съосновател на Donut Economics Action Lab) по случай честването на Global Donut Day.Тя е икономист, фокусиран върху това да направи икономиката подходяща за реалностите на 21-ви век. Тя е създател на Donut след нейната книга „Икономика на поничката. Седем начина да мислите като икономист от XXI век“. Книгата е преведена на над 20 езика, включително и български, в която Кейт предефинира икономиката за свят в криза. Събитието ще започне с въвеждаща лекция от съпредседателката на ИКИ Ина Цветкова и един от съоснователите – инж. Светослав Стойков.

Събитието ще се проведе онлайн: 11:00 ч.

Благоевград #2: ИКИ представя: Глобалния ден на донът икономиката

В рамките на събитието ще разгледаме алтернативни модели на развитие, които дават адекватни отговори на социалните и екологичните предизвикателствата в условията на динамично променящата се среда на града. Събитието ще се проведе в няколко части – ще отговорим на въпроса защо ИКИ се интересува от донът икономика и защо концепцията е важна за всички нас; ще имаме групова работа, через интрактивно упражнение с цел изграждане на разбиране за донът икономика.

Събитието ще се проведе в Аудиторията на Американския университет в Благоевград, ул. ‘Свобода Бъчварова’ 8, 19:00 ч.

Пловдив: ИКИ представя: Културни модели и кръговост

Третото ни събитие в рамките на тази седмица и четвъртото от поредицата „Кръгови дни в България“, ще бъде в Пловдив. Този път ще се фокусираме конкретно върху Културни модели и кръговост – Културна и икономическа трансформация в полза на обществото и природата. Ще разгледаме алтернативни модели на развитие, които дават адекватни отговори на социалните и екологичните предизвикателствата в условията на динамично променящата се среда на града. арх. Ива Станишева (ИКИ) и Радко Ковачев (ИКИ) ще споделят защо Институтът намира Donut Economy моделът за толкова ценен и релевантен в контекста на климатичната криза, в която се намираме.

Събитието ще се проведе в Регионален природонаучен музей Пловдив, 17:30 ч.

Фокусът на събитията е върху растящата важност, все по-широкото разпространение на кръговата икономика и дизайнът на нови културни модели, които да позволят на икономиката и обществото ни да работят в рамките на планетарните граници, съблюдавайки основните социални нужди на всеки един човек. С тези три събития приключваме поредицата „Кръгови дни в България“, но всъщност с тях само отваряме дискусията, която ще задълбочим през следващта година. Заповядайте!

You Might Also Like

Вашият коментар