Позиция – Създаване на Комитет за наблюдение на Плана за възстановяване

Създаването на Комитет за наблюдение е необходим механизъм за външен контрол на НПВУ, напомнят граждански организации.

Коалиция “За зелен рестарт” и партньори изпратиха позиция във връзка с обществената консултация за структурите, които ще бъдат отговорни за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост.

Създаването на Комитет за наблюдение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е необходим механизъм, за да се гарантира независим външен контрол на изпълнението на реформите и инвестициите в НПВУ. Това се посочва в позиция, подписана от водещи граждански организации – коалиция “За зелен рестарт” – MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”, както и от Сдружение за дивата природа “Балкани”, екологично сдружение “За Земята”, “Институт за зелена политика”, CEE Bankwatch Network и “Институт за икономическа политика”.

Позицията е изпратена като част от обществената консултация по повод проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и техните бъдещи функции. Адресати на Позицията са вицепремиерът и министър на финансите в оставка г-н Асен Василев и вицепремиерът и министър на околната среда и водите в оставка г-н Борислав Сандов.

В рамките на половин година, това е третото писмо на гражданските организации, посветено на необходимостта от създаване на специализирана структура за външен мониторинг на прилагането на НПВУ.

“Запознахме се с проекта на Постановление и придружаващите документи, изготвени в рамките на процес по изграждане на институционален капацитет за успешното изпълнение на НПВУ. За съжаление, в проекта не откриваме Комитет за наблюдение на НПВУ, какъвто предложихме през януари т.г., като месец по-късно предложихме примерна структура и функции,” посочват организациите в новата позиция, изпратена на 22 юни.

“Обръщаме внимание, че НПВУ, с бюджет от 12 милиарда лева, понастоящем няма структура за външно наблюдение от страна на заинтересованите страни, за разлика от оперативни програми с европейско финансиране и многократно по-малък бюджет. Също така, нямаме потвърждение или гаранция, че Консултативният съвет във връзка с Европейската зелена сделка (КСЕЗС) ще включва подобна специално структурирана нарочна под-комисия за наблюдение на НПВУ, каквото алтернативно предложение бе направено от Коалиция “За зелен рестарт”, и което до голяма степен би могло да изпълнява функцията за външно наблюдение на ПВУ.”

КОМИТЕТЪТ

Организациите, подписали писмото, настояват за включването на нов член 14 в Постановлението, чрез който да се създаде Комитет за наблюдение на НПВУ с участието на заинтересованите страни. Структурата трябва да проследява напредъка по прилагането на Плана и да създаде съгласувателен режим по неговото изпълнение. Комитетът би подпомогнал постигането на висока ефективност на реформите и инвестициите в НПВУ, като осигури възможност за обмен на информация и идеи, посочват организациите.

Позицията съдържа разписани цели, функции и начин на работа на Комитета, като се предлага той да се събира два пъти годишно в присъствена форма и минимум по един път на всеки три месеца онлайн.

“Външно наблюдение от страна на гражданското общество ще осигури прозрачност на осъществяваните реформи и инвестиции. То ще гарантира, че възстановяването е реално зелено и справедливо, и допринася и за възстановяване на биоразнообразието и природата,” се посочва в текста на позицията.

Прочетете цялата Позиция тук.

Още за Коалиция “За зелен рестарт” научете тук.тук.

С уважение,

Марин Маринов,

Координатор на Коалиция “За зелен рестарт”

Ръководител на Зелената програма на MOVE.BG

You Might Also Like

Вашият коментар