Позиция на Коалиция „За Зелен Рестарт“ – „Институт Кръгова Икономика“, MOVE BG, WWF България и „Грийнпийс“ – България относно проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС No 86 от 2020 г.

На 04 Май 2022 година бе внесена позицията на „Коалиция за Зелен Рестарт“ относно проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Проект на Министерски Съвет № 86 от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка и за приемане на Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка., който трябва да бъде разгледан днес.

Позицията отразява вижданията на „Коалиция за Зелен Рестарт“ и нейните членове относно съдавне на механизъм за избор на представители от гражданския и неправителствен сектор, механизъм за промяна на представителите от организациите членове, както и регламентиране на правата и задълженията на членовете на Съвета.

Предвид важността на реформите и дейностите в Плана за възстановяване и устойчивост за декарбонизация и изпълнението на Европейската Зелена Сделка в България, „Коалиция за Зелен Рестарт“ предлага създаване на работна група за мониторинг на Плана за възстановяване и устойчивост, както и осигуряването на необходимия експертен потенциал.

Пълния текст на позицията може да прочетете тук.

Пълния текст на проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 86 от 2020 г. може да прочетете тук, а текстовте на действащото постановление тук.

Пълния текст правилника на съвета за селената сделка може да прочетете тук.

You Might Also Like