Кръгови и Устойчиви Решения в Сферата на Туризма

На 13 октомври 2021г. проведохме онлайн семинар, част от полската седмица посветена на кръговата икономика, организирана от „Институт за иновации и отговорно развитие“ (Innowo).

В рамките на събитието ни посветено на кръговия туризъм събрахме теоретици и практици от Полша, Германия, и България. 

Участваха: 

Проф. Легранд е преподавател с дългогодишен опит в сферата на хотелиерството и устойчивото развитие. Той представи презентация на тема “Решения предоставени от природата – устойчивост и кръговост в градските хотели“. 

Наблегна на факта, че в градска среда решенията, базирани на природата могат да подпомогнат благосъстоянието на общността като подкрепят богатото биологично разнообразие и смекчат последиците от климатичните промени. 

Хотелите могат да бъдат водещи лидери на устойчивостта чрез минимизирането на вложените ресурси (материали, доставки), както и на загубите във вид на отпадъци, енергия, и др. Затварянето на кръгови модели с решения базирани на природата е друг аспект, който проф. Легранд смята за ключов в сектора на туризма. 

Агата Делмашчинска е Green Officer Hotelier, фасилитатор към мрежата Climate Fresk, одитор на Green Key (международен сертификат за хотелска устйчивост), както и обучител на теми свързани с климата, кръговата икономика, управлението на отпадъци за хотели, и др. 

Тя представи темата “Кръгови решения в хотелските операции“. В презентацията си тя даде примери за прилагането на кръговост в ежедневни хотелски операции и за конкретни предимства от кръгови решения в бранша. 

Еленора Йосифова (БААТ) съсредоточи презентацията си върху зеленото сертифициране на хижи в страната, и предизвикателствата за МСП в сектора. Малките и Средни Предприятия в Туризма.

Деница Кузева, ръководител проекти Албена АД, даде интересни примери за това как кръговата икономика и устойчивостта могат да бъдат приложени в курорт, без да се компрометира комфорта на гостите. 

В края на събитието беше предоставена възможност на публиката да зададе своите въпроси към лекторите. Пълен записа можете да намерите на Youtube канала на ИКИ.

You Might Also Like